Χρήση της πλατφόρμας για την προσφορά και διάσωση φαγητού

Σε κάθε στάδιο από το "χωράφι ως και το ράφι" μην αφήνεις ασφαλή προς κατανάλωση, ποιοτικά τρόφιμα να πάνε χαμένα. Μέσω της πλατφόρμας SavingFood μπορείς πολύ εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά να σώσεις περισσευούμενα τρόφιμα και να τα προσφέρεις σε προς όφελος κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Ο μηχανισμός διάσωσης & προσφοράς τροφίμων του SavingFood απευθύνεται σε κάθε είδος δωρητή, ανεξάρτητα από την ποσότητα των τροφίμων και το μέγεθος της επιχείρησης, καλύπτοντας κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο τροφίμων, την εστίαση έως και τα νοικοκυριά.