Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συμβολή στη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και σίγουρα θα βρείτε καλούς λόγους για να συμμετέχετε στο SavingFood, μέσω του οποίου η εταιρεία σας και οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν ενεργά προς μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λύση στο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων.