Οι ευκαιρίες της SavingFood πλατφόρμας

Ας αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη τροφίμων μαζί! Μπορούμε να προσφέρουμε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λύση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και παράλληλα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε ενεργά στις δραστηριότητες διάσωσης και προσφοράς ως δωρητής τροφίμων, ως κοινωφελής φορέας-αποδέκτης, ως εθελοντής!