Εκπαιδευτικό υλικό για τη σπατάλη τροφίμων

Παρακολουθήστε αυτό το εκπαιδευτικό και προσαρμοσμένο για παιδιά βίντεο, προκειμένου να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων και να υιοθετήσουν μια περιβαλλοντική και κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.

Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας το μήνυμα, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά μικρών και μεγάλων, πραγματοποιούνται αλλαγές!

Γίνε κομμάτι της αλλαγής! Ξεκίνα να σώζεις τρόφιμα σήμερα!